dima
  • Ilustracja

    Grafika ilustracyjna odwzorowuje fakty, jest przykładowym przedstawieniem czegoś. Może służyć do wyjaśnienia, unaocznienia lub odtworzenia jakiejś idei czy sytuacji. Najważniejszą rolą ilustracji jest wzbogacenie tekstu książki, artykułu lub innego wątku o wartość estetyczną i wyobrażeniową.